Maarten Bel

Ontbijt
Rollator
Kanker
Lelijke schoenen
Bananen

Met zijn performances, tv-programma’s, publicaties, tekeningen, installaties, tours, video’s en educatieve projecten geeft Maarten Bel uiting aan het verlangen om nieuwe perspectieven te bieden op denkbeelden en gedrag.

Dat verwerkt hij zowel in het beeldende aspect van zijn werk als door een directe interactie aan te gaan met zijn publiek. In al zijn uiteenlopende werkvormen maakt Bel gebruik van humor om op een lichtvoetige manier grote thema’s aan te snijden. Met humor en absurdisme geeft hij betekenis aan de sleur van alledag en biedt hij mensen op een onschuldige manier een ander perspectief.

Zijn kunstenaarschap ziet Maarten Bel als voortdurende zoektocht naar een balans tussen herkenbaarheid en vervreemding, tussen bevestiging en ontgoocheling, tussen welbehagen en teleurstelling. Het evenwicht behoudt hij door flexibel te zijn: zijn rol verandert altijd in overeenstemming met de projecten waar hij aan werkt en het publiek dat hij daarmee bespeelt. Bel is in zijn kunstwerken evengoed dierenliefhebber als kunstvervalser, postbezorger en artistiek conciërge.

www.maartenbel.nl
Ontbijt
Rollator
Kanker
Lelijke schoenen
Bananen